Tag: przekazy podprogowe

Czujny rodzic wie, w jakiej bajce wzrasta jego dziecko

  Jak donosi wikipedia, „(…)W 1998 roku Bar i Biederman stwierdzili, że obraz wyświetlany przez 47 milisekund wykrywany jest jedynie przez jedną na siedem badanych osób. Po ponownej prezentacji liczba osób świadomych bodźca zwiększa si...

Czytaj więcej...

Tagged As: